Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 30-01-2022

 

Nieuwsbrief Seba Kerk – 22 januari 2022

voor alle data die in deze nieuwsbrief genoemd worden geldt Deo Volente

Aan alle gemeenteleden

De kerkenraad heeft afgelopen week besloten om verenigingen en koren in beginsel weer ruimte te geven om activiteiten te beleggen. Gesprekken vinden plaats hoe dit met in achtneming van de geldende coronamaatregelen mogelijk is. Via de verenigingen of deze Nieuwsbrief wordt u verder op de hoogte gehouden.

Rooster kerkdiensten

Voor de kerkdiensten gebruiken we de volgende groepsindeling:

 • Groep A: achternamen A t/m Ha;
 • Groep B: achternamen He t/m P;
 • Groep C: achternamen R t/m Z.

Ouders met kinderen in de oppasleeftijd mogen zich verdelen over 2 diensten. De kinderen uit de betreffende gezinnen die wel mee naar de kerk kunnen, mogen één dienst bijwonen. Als oppasouders daarvan gebruik willen maken, moet aanmelding vooraf hebben plaatsgevonden via info@sebakerk.nl. Die ouders krijgen binnen hun groep een sterretje: groep A*, B* en C*. In het schema hieronder is aangegeven over welke diensten die ouders zich kunnen verdelen.

 

 

 

 

 

 

 

9.30 uur

middagdienst*

avonddienst*

zondag**

23 januari

C/A*

A/B* (16.00 uur)

B/C* (19.00 uur)

donderdag

27 januari

19.45 uur – alle groepen welkom

zondag**

30 januari

A/B*

B/C* (14.00 uur)

C/A* (16.30 uur)

             

* tussen haakjes staat de tijd (die per zondag verschilt) achter de groepsindeling aangegeven

** de volgorde van de groepen op deze zondagen wijkt af, omdat groepen A  en C aan de beurt waren om een doopdienst bij te wonen                                                                                            

Woensdagmorgen

Op woensdagmorgen vindt een uitzending via de website en de kerktelefoon plaats van 10.00-11.00 uur. Het programma voor dit uur zal er als volgt uitzien:

 • Opening met zingen van een psalm;
 • Voorlezen van ’Een gelukkige zanger’, geschreven door I. Hubregtse;
 • Pauze, waarin psalmen worden uitgezonden;
 • Vervolg voorlezen van ’Een gelukkige zanger’, geschreven door I. Hubregtse;
 • Afsluiting met gebed.

Contactmiddag

De jaarlijkse contactmiddag van 4 december 2021 kon ten gevolge van de coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. Besloten is om de contactmiddag vooralsnog op zaterdagmiddag 2 april 2022 te houden. Uiteraard kan de middag definitief doorgaan als de coronamaatregelen het op dat moment toestaan. Willen de 67+ers deze middag alvast in hun agenda zetten? Het jaarlijkse boek (Doe Uw aanschijn lichten; ds. G.W.S. Mulder en ds. P. Mulder) zal op die middag ook worden uitgedeeld.

Hulp vervolgde christenen

Elk jaar organiseert Stichting Hulp Vervolgde Christenen een potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. Dit jaar is dat ingepland op 19 maart 2022. U kunt helpen door potgrond te bestellen. Wij zijn dit jaar afhaalpunt. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, Iran, India, Pakistan en Noord-Korea. Tot en met 28 februari 2022 kunt u een bestelling plaatsen. U kunt ons bereiken via mail jvdwerken@solcon.nl of telefoon, 06-27035203 of 0180-514511. U krijgt dan van ons een Bestelformulier.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Jaco en Janneke van de Werken

Collecte weekdienst

 
   

De collecten die tijdens de weekdiensten worden gehouden zijn bestemd voor Zending, Evangelisatie in de Gouwstraat en Israël. De opbrengst zal gelijkelijk over deze doelen verdeeld worden.

Collecten

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.

We willen alle collecten in uw milddadigheid aanbevelen.

Met vriendelijk groet,

namens de kerkenraad,

M.J. de Vries (preses)                                                  J.W. van der Ham (scriba)