Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 11-12-2022

 

Nieuwsbrief Seba Kerk – 21 mei 2022

voor alle data die in deze nieuwsbrief genoemd worden geldt Deo Volente

Aan alle gemeenteleden

Collecteren tijdens de diensten

Bij het afbouwen van de coronamaatregelen hebben we ten aanzien van het collecteren besloten om dat voorlopig bij de uitgang te doen. De extra collecten zouden we digitaal blijven houden. Nu de coronasituatie in Nederland gelukkig steeds gunstiger wordt, wil de kerkenraad ten aanzien van het collecteren ook weer een volgende stap maken. Collecteren maakt als ‘dienst der offerande’ wezenlijk deel uit van de eredienst. Dat willen we graag weer zo laten zijn. Met ingang van zondag

5 juni 2022 zal het collecteren dan ook weer plaatsvinden tijdens de ‘collectezang’ aansluitend op het gemeenschappelijke gebed. De extra collecten zullen dan weer worden gehouden tijdens de slotzang. We hopen dat op deze manier ook het afzonderen van onze gaven weer deel uit mag gaan maken van het geheel van de erediensten.

Geluidsinstallatie

In de achterliggende drie weken heeft Schaap Sound tweemaal een aantal aanpassingen gedaan om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren. Om zelf te ervaren hoe de spraakverstaanbaarheid is bij een volle kerk, zal er aanstaande zondag tijdens de avonddienst een medewerker van Schaap Sound onze kerkdienst bezoeken. Hij zal een enkele keer van plaats verwisselen om er een goed beeld van te krijgen. Aan de hand van zijn ervaringen, kunnen dan volgende week hopelijk de laatste puntjes op de i gezet worden. Wij vragen uw begrip.

Jaarlijkse verkoping

Op zaterdag 4 juni 2022 zal de jaarlijkse verkoping weer plaatsvinden. Eerder deze week bent u daarover geïnformeerd door middel van een afzonderlijke Nieuwsbrief.

Ledenvergadering

Op dinsdag 21 juni zal er om 19.30 uur een ledenvergadering worden gehouden ter verkiezing van een predikant en een tweetal ouderlingen.

Ouderenmorgen

Het was na een lange periode van beperkingen weer fijn om elkaar afgelopen dinsdag tijdens een ouderenmorgen te ontmoeten. Op DV dinsdag 28 juni zal de volgende bijeenkomst worden gehouden. U bent vanaf 9.30 uur hartelijk welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Broodmaaltijd

Voor de zomervakantie wil de diaconie alle ouderen van de gemeente (67 jr. en ouder) uitnodigen voor een broodmaaltijd op DV vrijdag 8 juli. U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur in de Sebazaal. Wilt u zich vóór 18 juni opgeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden met de bestellingen? U kunt zich opgeven bij diaken Weijers, md.weijers@kliksafe.nl of tel. 0180-520660.

Gemeentedag

Na de fijne ervaring van vorig jaar willen we dit jaar opnieuw een gemeentedag organiseren. Wij willen de datum alvast aan u doorgeven: D.V. 10-09-2022, dan kunt u deze dag vast in uw agenda reserveren. We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen denken of helpen bij de organisatie van deze dag. Opgeven voor 3 juni via activiteitensebakerk@gmail.com.

Extra collecte

Extra collecte

Deze week wordt er een extra collecte gehouden voor de aflossing van de schuld op de Seba Kerk

Namens de kerkenraad,

met vriendelijke groet,

M.J. de Vries (preses)                                       J.W. van der Ham (scriba)