Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 11-12-2022

 Info Seba-hulpdienst: 

Oudere en kwetsbare gemeenteleden die vanwege het ontbreken van familie, vrienden en bekenden niet in staat zijn boodschappen te doen, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinatoren van de Seba-hulpdienst. Gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten kunnen zich bij de coördinatoren als vrijwilliger aanmelden.

E: sebahulpdienst@gmail.com

T: 06-40248444