Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 01-11-2020

Nieuwsbrief Corona – 24 oktober 2020

Aan alle gemeenteleden

Kerkdiensten zondag 25 oktober

Voor de kerkdiensten van komende zondag gelden dezelfde afspraken als vorige week. Onder dank aan de wijze waarop de maatregelen afgelopen zondag zijn nageleefd, volgen hierbij nogmaals de extra voorschriften waartoe de kerkenraad heeft besloten:

 • verplichting tot het dragen van een mondkapje bij binnenkomst van de kerk tot het moment dat een door de koster toegewezen zitplaats ingenomen wordt;
 • verplichting tot dragen van een mondkapje bij het uitgaan van de kerk vanaf het moment van opstaan tot het verlaten van het kerkgebouw;
 • deze verplichting geldt alleen voor personen ouder dan 13 jaar;
 • mondkapjes worden opgeborgen in bijvoorbeeld de binnenzak of de kerktas (en niet op de banken gelegd);
 • de kerkenraad houdt zich hier vanzelfsprekend ook aan: dus bij binnenkomst in de kerk vanuit de consistorie wordt een mondkapje gedragen tot de zitplaats of de kansel is bereikt en omgekeerd.

Er daarnaast zijn enkele zaken die de kerkenraad (nogmaals) onder uw aandacht wil brengen:

 • Blijf thuis als u verschijnselen heeft die kunnen duiden op corona.
 • Houdt u binnen en buiten het kerkgebouw nauwgezet aan de 1,5 meter.
 • Gezinnen komen als geheel gezin de kerk binnen. Als gezinsleden toch later komen, krijgen zij daarom een afzonderlijke plek op aanwijzen van de koster aangewezen.
 • Zing ingetogen. De laatste zondagen was goed te horen dat er heel voorzichtig werd gezongen. Wij vragen u dat te blijven doen.
 • Blijf na afloop van de diensten buiten niet bij de kerk staan (praten), maar ga alstublieft meteen richting uw woning.

Op verzoek van de burgemeester hebben we als bijlage een schema bijgevoegd, waarin staat aangegeven wanneer er bij klachten getest moet worden en hoe de regels voor quarantaine worden toegepast. We geven dit bij deze ook aan u door. Het schema wordt gepresenteerd onder het landelijke thema ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. De strekking daarvan onderschrijft de kerkenraad, in zoverre het thema wijst op het nemen van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze eigen gezondheid en die van onze naaste. Laten we echter ook hogerop zien en bidden van de Heere of Hij zou willen voorzien in een ontwikkeling van het virus ten goede.

Rooster kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag worden gehouden om 9.30 uur, 14.00 uur en 16.30 uur. Voor komende zondag is de groepsindeling als volgt gemaakt:

 • Groep A: achternamen A en B;
 • Groep B: achternamen He t/m K;
 • Groep C: achternamen R t/m U.

Ouders met kinderen in de oppasleeftijd mogen zich verdelen over 2 diensten. De kinderen uit de betreffende gezinnen die wel mee naar de kerk kunnen, mogen één dienst bijwonen. Als oppasouders daarvan gebruik willen maken, moet aanmelding vooraf hebben plaatsgevonden via info@sebakerk.nl. Die ouders krijgen binnen hun groep een sterretje: groep A*, B* en C*. In het schema hieronder is aangegeven over welke diensten die ouders zich kunnen verdelen.

 

 

 

 

 

 

 

9.30 uur

14.00 uur

16.30 uur

zondag

25 oktober

A/C*

B/A*

C/B*

zondag

1 november

C/B*

A/C*

B/A*

Hervormingsdienst

Volgende week zaterdagavond (31 oktober) zal er om 19.00 uur een Hervormingsdienst worden gehouden. Deze is alleen voor eigen gemeenteleden toegankelijk. Ds. Van Ruitenburg zal een meditatief woord spreken en ouderling Vogelaar een kerkhistorisch gedeelte behandelen. Aanmelding voor deze dienst kan via info@sebakerk.nl. De aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Als het maximum aantal bezoekers bereikt is (gelijk aan wat toegestaan is voor de zondagse diensten), dan zullen de daarna binnenkomende aanmeldingen helaas niet gehonoreerd kunnen worden. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Uiteraard kan de dienst thuis worden meegeluisterd/meegekeken. Wij roepen u op ook op deze manier mee te leven met de herdenking van de Hervorming.

Dankdag

De jaarlijkse Dankdag is dit jaar op DV woensdag 4 november. Er zullen drie diensten worden gehouden: om 9.30 uur, 14 30 uur en 19.00 uur. In alle drie de diensten hoopt ds. Van Ruitenburg voor te gaan. In de volgende Nieuwsbrief zal worden aangegeven hoe hiervoor kan worden aangemeld. Aanstaande dinsdag vindt er een nieuwe persconferentie van het kabinet plaats. We willen eerst afwachten of dit mogelijk leidt tot nieuwe of aangescherpte maatregelen waarmee we al kerk rekening zouden moeten houden. Overigens kan dit ook al de Hervormingsdienst betreffen. Mocht dat het gevel zijn, dan zullen wij u daarvan zo snel mogelijk na aanstaande dinsdag op de hoogte stellen.

Collecten

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.

We willen alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen.

Met vriendelijk groet,

namens de kerkenraad,

ds. C. van Ruitenburg (preses)                                                 J.W. van der Ham (scriba)