Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 20-06-2021

       

Nieuwsbrief Seba Kerk – 12 juni 2021

voor alle data die in deze nieuwsbrief genoemd worden geldt Deo Volente

Aan alle gemeenteleden

Regels rond kerkdiensten

Voor de kerkdiensten gelden de volgende voorschriften:

 • Verplichting tot het dragen van een mondkapje bij binnenkomst van de kerk tot het moment dat een door de koster toegewezen zitplaats ingenomen wordt;
 • Verplichting tot het dragen van een mondkapje bij het uitgaan van de kerk vanaf het moment van opstaan tot en met het verlaten van het terrein van de kerk;
 • Deze verplichting geldt alleen voor personen van 13 jaar en ouder;
 • Mondkapjes worden opgeborgen in bijvoorbeeld de binnenzak of de kerktas (en niet op de banken gelegd);
 • De kerkenraad houdt zich hier vanzelfsprekend ook aan: dus bij binnenkomst in de kerk vanuit de consistorie wordt een mondkapje gedragen tot de zitplaats of de kansel is bereikt en omgekeerd.

Er zijn daarnaast enkele zaken die de kerkenraad (nogmaals) onder uw aandacht wil brengen:

 • Blijf thuis als u verschijnselen heeft die kunnen duiden op corona.
 • Houd u binnen en buiten het kerkgebouw nauwgezet aan de minimaal 1,5 meter.
 • Gezinnen komen als geheel gezin de kerk binnen. Als gezinsleden toch later komen, krijgen zij een afzonderlijke plek op aanwijzen van de koster aangewezen.
 • Zing ingetogen. Wij vragen u dat te blijven doen.
 • Blijf na afloop van de diensten buiten niet bij de kerk staan (praten), maar ga alstublieft meteen richting uw woning.

Rooster kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag worden gehouden om 9.30 uur, 14.00 uur en 16.30 uur. Voor zondag 13 juni is de groepsindeling als volgt:

 • Groep A: achternamen A t/m Ha;
 • Groep B: achternamen He t/m P;
 • Groep C: achternamen R t/m Z.

Ouders met kinderen in de oppasleeftijd mogen zich verdelen over 2 diensten. De kinderen uit de betreffende gezinnen die wel mee naar de kerk kunnen, mogen één dienst bijwonen. Als oppasouders daarvan gebruik willen maken, moet aanmelding vooraf hebben plaatsgevonden via info@sebakerk.nl. Die ouders krijgen binnen hun groep een sterretje: groep A*, B* en C*. In het schema hieronder is aangegeven over welke diensten die ouders zich kunnen verdelen.

 

 

 

 

 

 

9.30 uur

14.00 uur

16.30 uur

zondag

13 juni

C/B*

A/C*

B/A*

zondag

20 juni

B/A*

C/B*

A/C*

LET OP: de beginletters van de achternamen die bij de betreffende groepen horen verschillen per week. Die worden steeds in de hierboven genoemde groepsindeling aangegeven.

Woensdagmorgen

De kerkenraad heeft besloten om tot het einde van juni op de woensdagmorgen een uitzending via de website en de kerktelefoon te verzorgen. De uitzending zal plaatsvinden van 10.00-11.00 uur. Het programma voor dit uur zal er als volgt uitzien:

 • Opening met zingen van een psalm;
 • Voorlezen van de levensbeschrijving van ds. P. Honkoop (Weid Mijn schapen);
 • Pauze, waarin psalmen worden uitgezonden;
 • Vervolg voorlezen van de levensbeschrijving van ds. P. Honkoop;
 • Afsluiting met gebed.

Woensdag 16 juni is de volgende uitzending.

Woensdagavond

De kerkenraad wil tot het einde van juni iedere woensdagavond een meditatie uitzenden. De uitzending deze week is op woensdagavond 16 juni van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Ledenvergadering

Op dinsdagavond 22 juni wordt om 19.45 uur een mansledenvergadering belegd. Tijdens deze vergadering zal verkiezing van een diaken plaatsvinden en het beroepen van een predikant. Verder zullen de jaarstukken over 2020 besproken worden.

Bakactie voor Bijzondere Noden 

De actie voor de kerkbouw van pastor Ibrahim duurt nog heel de maand juni! Heeft u wat te vieren of iets lekkers nodig voor het weekend bijvoorbeeld: Bestel nu voor dit goede doel. De verdere informatie hierover is te vinden in de kerkbode.

Afscheid ds. Van Ruitenburg

De afscheidsdienst van ds. Van Ruitenburg zal op zondag 4 juli om 16.30 uur gehouden worden. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van de dominee en zijn vrouw te nemen op zaterdagmiddag 26 juni en zaterdagmiddag 3 juli in de zaal van de Seba Kerk.

Op zaterdagmiddag 26 juni zullen de leden met de achternamen A t/m K in drie groepen worden uitgenodigd:

 • 14.00-15.00 uur: A en B;
 • 15.15-16.15 uur: C t/m Ha;
 • 16.30-17.30 uur: He t/m K.

Op zaterdagmiddag 3 juli zullen de leden met de achternamen L t/m Z in drie groepen worden uitgenodigd:

 • 14.00-15.00 uur: L t/m P;
 • 15.15-16.15 uur: R t/m U;
 • 16.30-17.30 uur: V t/m Z.

Collecten - zondag

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.     

We willen alle collecten in uw milddadigheid aanbevelen.

Met vriendelijk groet,

namens de kerkenraad,

ds. C. van Ruitenburg (preses)                                                 J.W. van der Ham (scriba)