Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 25-04-2021

Nieuwsbrief Seba Kerk – 17 april 2021

voor alle data die in deze nieuwsbrief genoemd worden geldt Deo Volente

Aan alle gemeenteleden

Maandag kregen we als gemeente de boodschap dat ds. Van Ruitenburg het beroep naar de Gereformeerde Gemeente van Tholen heeft aangenomen. We hebben daarover een bericht in de gemeente rondgestuurd. Ruim 7,5 jaar is de dominee inmiddels aan onze gemeente verbonden. De band, die gevoeld mag worden, zal moeten worden losgemaakt. Dat doet pijn. De wegen van de Heere zijn hoger dan onze wegen en Zijn gedachten hoger dan de onze. Dat de nood van de komende vacante periode gevoeld zou mogen worden en het zou uitdrijven tot Hem, Die evenzeer tot de ene dienstknecht zegt ‘Ga’ en hij gaat als tot de andere kan zeggen ‘Kom’ en die zal komen. Verdere mededelingen die samenhangen met het naderende afscheid zullen te zijner tijd nog volgen.

Afgelopen week gaf het kabinet opnieuw een persconferentie. Waar velen naar uit hadden gezien, gebeurde niet. Vooralsnog werden geen versoepelingen doorgevoerd. Wel schetste het kabinet een scenario, waarin werd voorzien dat we in de tweede helft van de zomer weer mogelijk terug zouden zijn waar we voorafgaand aan de coronacrisis waren. Ook hier geldt dat de mens wikt, maar God beschikt. Veel menselijke voorspellingen ten aanzien van het verloop van de coronacrisis zijn anders uitgekomen. Laten we iedere keer opnieuw bezien wat de mogelijkheden zijn, biddend of er snel verruiming mag komen voor het houden van de diensten en het verenigingsleven.

Regels rond kerkdiensten

Voor de kerkdiensten gelden de volgende voorschriften:

 • Verplichting tot het dragen van een mondkapje bij binnenkomst van de kerk tot het moment dat een door de koster toegewezen zitplaats ingenomen wordt;
 • Verplichting tot het dragen van een mondkapje bij het uitgaan van de kerk vanaf het moment van opstaan tot en met het verlaten van het terrein van de kerk;
 • Deze verplichting geldt alleen voor personen van 13 jaar en ouder;
 • Mondkapjes worden opgeborgen in bijvoorbeeld de binnenzak of de kerktas (en niet op de banken gelegd);
 • De kerkenraad houdt zich hier vanzelfsprekend ook aan: dus bij binnenkomst in de kerk vanuit de consistorie wordt een mondkapje gedragen tot de zitplaats of de kansel is bereikt en omgekeerd.

Er zijn daarnaast enkele zaken die de kerkenraad (nogmaals) onder uw aandacht wil brengen:

 • Blijf thuis als u verschijnselen heeft die kunnen duiden op corona.
 • Houd u binnen en buiten het kerkgebouw nauwgezet aan de minimaal 1,5 meter.
 • Gezinnen komen als geheel gezin de kerk binnen. Als gezinsleden toch later komen, krijgen zij een afzonderlijke plek op aanwijzen van de koster aangewezen.
 • Zing ingetogen. Wij vragen u dat te blijven doen.
 • Blijf na afloop van de diensten buiten niet bij de kerk staan (praten), maar ga alstublieft meteen richting uw woning.

Rooster kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag worden gehouden om 9.30 uur, 14.00 uur en 16.30 uur. Voor zondag 18 april is de groepsindeling als volgt:

 • Groep A1: achternamen A en B;
 • Groep B1: achternamen He t/m K;
 • Groep C1/C2: achternamen R t/m U resp. V t/m Z.

Ouders met kinderen in de oppasleeftijd mogen zich verdelen over 2 diensten. De kinderen uit de betreffende gezinnen die wel mee naar de kerk kunnen, mogen één dienst bijwonen. Als oppasouders daarvan gebruik willen maken, moet aanmelding vooraf hebben plaatsgevonden via info@sebakerk.nl. Die ouders krijgen binnen hun groep een sterretje: groep A*, B* en C*. In het schema hieronder is aangegeven over welke diensten die ouders zich kunnen verdelen.

 

 

 

 

 

 

9.30 uur

14.00 uur

16.30 uur

zondag

18 april

B1/A1*

C1/C2/B1*

A1/C1*

zondag

25 april

A2/C2*

B1/B2/A2*

C2/B2*

LET OP: de beginletters van de achternamen die bij de betreffende groepen horen verschillen per week. Die worden steeds in de hierboven genoemde groepsindeling aangegeven.

Woensdagmorgen

De kerkenraad heeft besloten om gedurende de periode van de lock down ook op de woensdagmorgen een uitzending via de website en de kerktelefoon te verzorgen. De uitzending zal plaatsvinden van 10.00-11.00 uur. Het programma voor dit uur zal er als volgt uitzien:

 • Opening met zingen van een psalm;
 • Voorlezen van de levensbeschrijving van ds. A. Elshout;
 • Pauze, waarin psalmen worden uitgezonden;
 • Vervolg voorlezen van de levensbeschrijving van ds. A. Elshout;
 • Afsluiting met gebed.

Komende woensdag (21 april) is de volgende uitzending.

Woensdagavond

De kerkenraad wil gedurende de periode van lock down iedere woensdagavond een meditatie uitzenden. De uitzending deze week is op woensdagavond 21 april van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bondsdag -12

Beste jongens en meisjes van de knutselclub. Door de corona maatregelen zal de Bondsdag dit jaar weer online plaatsvinden op zaterdag 24 april vanaf 10.00 uur. Het programma duurt ongeveer 5 kwartier. Het thema van de Bondsdag is ‘Ben jij nieuwsgierig?’ Spreker tijdens deze online Bondsdag is ds. D.W. Tuinier.

Kijk jij met de kinderen van de club mee? www.jbgg.nl/min12bondsdag

Tijdelijke testlocatie in Krimpen

Op verzoek van de gemeente Krimpen aan den IJssel geven wij u het volgende bericht door.

In Krimpen aan den IJssel kunt u  tot en met 30 april de tijdelijke GGD-testlocatie in De Ark (Burgemeester Aalberslaan 41) bezoeken. Volwassenen én kinderen met coronaklachten kunnen zich hier gratis op afspraak laten testen. Dat geldt ook voor mensen die in contact zijn geweest met iemand met corona. Zij kunnen zich vanaf dag vijf op afspraak laten testen.

Een afspraak maken kan via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 of via www.coronatest.nl. U kunt nog op dezelfde dag dat u belt of het online regelt voor testen in Krimpen terecht! De locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. In het weekend of ’s avonds kunt u natuurlijk ook altijd bij een testlocatie in één van onze buurgemeenten terecht. 

Testen helpt om besmettingen op te sporen. Veel corona besmettingen vinden plaats in huis of op het werk. Mooi voorjaarsweer geeft veel mensen een reden om er vaker op uit te trekken. Hierbij worden de coronamaatregelen helaas niet altijd meer goed nageleefd. Het is belangrijk dat het aantal besmettingen in Krimpen aan den IJssel omlaag gaat. Alleen dan krijgen we corona onder controle. Testen helpt om besmettingen op te sporen. GGD Rotterdam-Rijnmond wil de drempel tot het testen verlagen door de inwoners uit deze gemeentes mét klachten, de mogelijkheid te geven om zich dicht bij huis te laten testen.

Collecten - zondag

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.
 4. Deze week is er een extra collecte voor de aflossing van de schuld op de Seba Kerk

We willen alle collecten in uw milddadigheid aanbevelen.

Met vriendelijk groet,

namens de kerkenraad,

ds. C. van Ruitenburg (preses)                                                 J.W. van der Ham (scriba)