Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 16-08-2020

 

Aan alle gemeenteleden,

Hieronder treft u informatie aan voor de kerkdiensten van zondag 9 augustus en de collecten voor komende zondag.

Diensten zondag 9 augustus 2020

In verband met de vakantieperiode kunnen leden uit alle wijken zich aanmelden voor de diensten van DV zondag 9 augustus via info@sebakerk.nl . Aanmelding is verplicht in verband met de registratieverplichting. De meldingen worden in volgorde van aanmelding verwerkt. Alleen degenen die een bevestiging van de aanmelding hebben gekregen, kunnen komen. Uiteraard alleen als er verder geen gezondheidsklachten zijn die mogelijk op corona duiden.

AANDACHT: graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat u bij het betreden van de kerkzaal de aanwijzingen van de kosters dient te volgen. Zoek dus niet zelf een zitplaats, maar neem die plaats in die u door de kosters wordt gewezen. In verband met corona wordt de kerkzaal op een door de koster te bepalen wijze bezet. Het volgen van de aanwijzingen van de kosters helpt het overzicht te houden.

Collecten

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

1.       U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:

  •  
    • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
    • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87

2.       U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:

o   betaallink kerk

o    betaallink diaconie

3.      U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.

We willen alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem van der Ham

scriba