Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 01-11-2020

Aan alle gemeenteleden,  

Gisterenavond vond de ledenvergadering plaats ter verkiezing van een ouderling. Uit het door de kerkenraad gestelde tweetal werd broeder Ten Voorde (Rondo) verkozen. Tot verwondering en blijdschap mocht hij zijn verkiezing aannemen. We mogen opmerken dat de Heere nog aan de gemeente wil gedenken en het zo heeft geleid dat in de ambten mag worden voorzien. De ledenvergadering vond plaats onder bijzondere omstandigheden. In vijf achtereenvolgende groepen (van maximaal 30 personen) werd gestemd. In totaal gaven 134 leden blijk van hun belangstelling en medeleven. Hartelijk dank daarvoor! 

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Jan Willem van der Ham

scriba