Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 20-06-2021

 Gemeentemail email 18-07-2020

Aan alle gemeenteleden

Vorige week is de laatste Nieuwsbrief in verband met corona verschenen. We zouden de gemeentemail gebruiken om mededeling te doen over de diensten van komende zondag en voor de betaallinks van de collecten. Hieronder treft u informatie aan.

Diensten zondag 26 juli 2020

In verband met de vakantieperiode kunnen leden uit alle wijken zich aanmelden voor de diensten van DV zondag 26 juli via info@sebakerk.nl . Aanmelding is verplicht in verband met de registratieverplichting. De meldingen worden in volgorde van aanmelding verwerkt. Alleen degenen die een bevestiging van de aanmelding hebben gekregen, kunnen komen. Uiteraard alleen als er verder geen gezondheidsklachten zijn die mogelijk op corona duiden.

Collecten

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

  1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
    • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
    • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
  2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
  3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.