Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 12-04-2020

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Op deze website vindt u enige informatie over onze kerkelijke gemeenteMededeling voor LEDEN: Hierbij nieuwe informatie over de kerkdiensten voor D.V. de komende zondagen (laatste wijziging: 04-04-2020 11:50 uur)

1. De kerkenraad heeft, gelet op de per dag veranderende en steeds ernstiger wordende omstandigheden, gemeend te moeten besluiten om tot nadere aankondiging geen diensten meer in het kerkgebouw te beleggen. Op de gebruikelijke tijden (9.30 uur en 16.30 uur) zal er een uitzending zijn van een dienst die thuis te beluisteren is via de kerktelefoon of internet. De liturgie wordt een half uur van te voren voorgelezen. Heeft u een scanner? Wilt u die dan gebruiken ter ontlasting van de internetverbinding?

2. Voor dagelijkse activiteiten: zie het tabblad: "Corona informatie" op de grijze keuzebalk. 

3. Beeldverbinding met de kerkdiensten:  Er is inmiddels een beeldverbinding gereed. Deze beeldverbinding wordt alleen gebruikt om live mee te luisteren. We zenden alleen de kerkdiensten en het Bijbelverhaal voor de kinderen met beeld uit. Na de diensten zijn de preken alleen nog als audio terug te luisteren.

De beeldverbinding start ca. 10 minuten voor de aanvang van de kerkdienst. Will u de dienst alleen beluisteren, klik dan op de 'gewone' button "online meeluisteren".

Voor de beeldverbinding, klik op de onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520962/embed

4. Info Seba-hulpdienst: 

Oudere en kwetsbare gemeenteleden die vanwege het ontbreken van familie, vrienden en bekenden niet in staat zijn boodschappen te doen, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinatoren van de Seba-hulpdienst. Gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten kunnen zich bij de coördinatoren als vrijwilliger aanmelden.

E: sebahulpdienst@gmail.com

T: 06-40248444

Via deze site wordt u op de hoogte gehouden. Als u nog geen emailadres heeft doorgegeven, wilt u dat dan z.s.m. doen? Graag naar gergemkrimpen@solcon.nl

 

 

Contactgegevens:

Seba-Kerk
Koningin Wilhelminaplein 1
2921 AB Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 - 51 84 33

info: gergemkrimpen@solcon.nl